Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải

Tạp chí của Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 26 (2018)

Mục lục

Bài viết

LỰA CHỌN TỶ SỐ TRUYỀN PHÙ HỢP CHO CỤM CHÂN VỊT LẮP NGOÀI SUZUKI DF 9.9 SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN Tóm tắt PDF
Lê Hải Sơn, Phạm Minh Triết, Ngô Khánh Hiếu 3
NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH CẶN LẮNG TRONG BUỒNG CHÁY VÀ SỰ SUY THOÁI CỦA DẦU BÔI TRƠN TRONG ĐỘNG CƠ DIESEL THỦY CỠ NHỎ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP DẦU THỰC VẬT Tóm tắt PDF
Phạm Văn Việt, Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Trần Quang Vinh 8
THIẾT KẾ HỢP LÝ PHÀ KHÁCH KẾT NỐI HÀ TIÊN ĐẢO PHÚ QUỐC Tóm tắt PDF
Phòng Ngô Phú Nhân, Vũ Ngọc Bích 12
THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MINH XE Ô TÔ TRONG BÃI ĐẬU XE Tóm tắt PDF
Trịnh Minh Trí, Nguyễn Văn Nhanh 17
BỘ QUAN SÁT TỐC ĐỘ SỬ DỤNG LOGIC MỜ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG SPIM HIỆU SUẤT CAO Tóm tắt PDF
Phạm Thúy Ngọc, Nguyễn Hữu Khương, Đồng Văn Hướng 21
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NANO SIO2 LÀM PHỤ GIA NHẰM GIẢM THIỂU HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CHO MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Tóm tắt PDF
Lê Văn Bách 26
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC ĐẾN ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Tóm tắt PDF
Trần Thiện Lưu, Đoàn Thị Nghĩa 31
MÔ HÌNH HÓA NỀN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU GIA CỐ BẰNG HỆ CỌC XI MĂNG ĐẤT KẾT HỢP VỚI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Nguyên 35
TỐI ƯU HỆ TMD ĐỂ GIẢM DAO ĐỘNG TRONG CẦU ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC Tóm tắt PDF
Mai Lựu 40
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHẬM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH Tóm tắt PDF
Lê Văn Trọng, Phạm Quang Văn, Phạm Xuân Hùng 45
THE ACTUAL STATUS OF ENGLISH CLUB AND SOLUTIONS IN ENHANCING ITS ROLE AND EFFICIENCY AT HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TRANSPORT Tóm tắt PDF
Trần Thị Cẩm Thơ 50