Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Tạp chí của Trường Đại học Huế

Chuyên san Kinh tế và Phát triển


Ảnh trang chủ tạp chí

Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Xuân Mậu

Trưởng ban chuyên san: PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

Thư ký chuyên san: ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương

Điện thoại: 0234845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

ISSN 2588-1205


T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển

Mục lục

Kinh tế và Phát triển

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TƯƠNG TÁC CỦA TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy 5–15
TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ ĐẾN HÀNH VI SAU SỬ DỤNG: TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ XE KHÁCH ĐƯỜNG DÀI Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy 17–28
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa 29–42
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC HỘ TRỒNG MÍA VỚI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI Tóm tắt
Nguyễn Đình Phúc, Phan Thị Diễm, Giáp Thị Thùy Dung, Ngô Thị Lệ Thủy 43–61
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí 63–76
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Bùi Ngọc Toản 77–88
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ VỀ CÔNG VIỆC Tóm tắt
Hoàng Hùng, Hoàng Ngọc Trung 89–100
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ LỘC - HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn 101–113
MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỘNG ĐỒNG “CROWDFUNDING” KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Trường Sơn 115–126
NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ Tóm tắt
Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế 127–136
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN BAO LA, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Hoàn, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo 137–144
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ Tóm tắt
Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn 145–159
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn 161–171
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP Tóm tắt PDF
Phan Thanh Hoàn 173–184
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM Tóm tắt PDF
nguyen thi thuy hanh 185–192
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Tóm tắt
Lê Thị Ngọc Anh 193–205
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Thảo 207–217
NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK Tóm tắt PDF
Lê Đức Niêm 219–227
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng 229–238
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT), Nguyễn Trí Lạc